slideshow image

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming van toepassing. Door de AVG worden uw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van onze B&B Villa Leda in Leer (Duitsland). Onze B&B is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen op onze website.
B&B Villa Leda, gevestigd aan de Bremer Straβe 57, 26789 Leer, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen en eisen die gesteld zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

3N1A6855kopiePrivacy verklaring Bed and Breakfast Villa Leda

Persoonsgegevens die via de site info@bedandbreakfast-leer.nl worden verzameld, gebruikt B&B Villa Leda alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Villa Leda draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden niet verspreid onder derden. U kunt te allen tijde de door u of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden echter niet langer dan twee jaar bewaard, daarna worden ze gewist. De gegevens dienen ook, om bij terugkeer, de verwerking van uw reservering te vergemakkelijken. U gaat hiermee akkoord bij het vastleggen van uw reservering.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
*          Voor- en achternaam
*          Adresgegevens
*          Telefoonnummer
*          E-mail adres

Met welk doel verwerkt Villa Leda uw persoonsgegevens
Villa Leda maakt van uw gegevens gebruik voor de afhandeling van uw boeking en eventueel van uw betaling. Voor de bevestiging van een boeking zijn uw woon- en e-mail adres van belang. Voor eventuele vragen en om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen is uw telefoonnummer noodzakelijk. Tenslotte zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor onze belastingaangifte te bewaren. Het kan ook zijn dat wij uw gegevens dienen te verstrekken aan de Politie of aan andere bevoegde instanties.

tuinoverziccht 5

Beveiliging
Villa Leda neemt de noodzakelijke maatregelen om uw gegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beschermen.

Klachten.
U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar: info@bedandbreakfast-leer.nl